Vigtig meddelelse!

Firmaet phnet.dk er under afvikling og lukker ultimo 2019.

Eksisterende kunder

phnet.dk varetager opgaver for eksisterende kunder indtil udgangen af november 2019. Derefter henvises til at finde andre leverandører af hjemmesider og kirkeblade.

Info & kontakt

phnet.dk
Ellebrinken 85, 8520 Lystrup
Tlf. 29 24 23 15
Email: phisk@phisk.dk
CVR: 34813493
Bank: Nordea Skjern afd., reg,nr. 9620 - konto nr. 4389871317